środa, 19 czerwca 2013

Scena i braw krocie

Uważajcie, by swoich czynów sprawiedliwych nie spełniać przed ludźmi po to, aby was oglądali. Jeśli nie, nie będziecie mieć zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc będziesz spełniał uczynek miłosierdzia, nie otrąbiaj [tego] przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, by zdobyć pochwałę u ludzi. Tak, mówię wam: oni [już] odbierają swoją zapłatę. Gdy natomiast ty spełniasz uczynek miłosierdzia, niech nie wie twoja lewa [ręka], co czyni prawa, aby twój czyn miłosierdzia był w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Bo [oni] lubią się modlić, stając w synagogach i na rogach ulic, aby się ludziom pokazać. Tak, mówię wam: oni [już] odbierają swoją zapłatę. Gdy ty się modlisz, wejdź do swojego domu i zamknąwszy drzwi, pomódl się do Ojca swojego, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi w ukryciu, da ci. Gdy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy, bo oni zmieniają swoje twarze, by ludziom pokazać, że poszczą. Tak, mówię wam, [już] odbierają swoją zapłatę. Kiedy ty pościsz, natrzyj [olejkiem] swoją głowę i umyj swoją twarz, by nie ludziom pokazać, że pościsz, lecz twojemu Ojcu, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi w ukryciu, da ci (Mt 6,1-6.16-18)    

Pokora nie krzyczy. Miłość, jako że osadzona w pokorze, nie szuka swego. Kochać można jedynie cicho, dyskretnie, bez przykrywania miłości swoją osobą. Bowiem miłość skupia się na obdarowywaniu, a nie szukaniu siebie oraz swojej, choćby najmniejszej, chwały.
Hojnego dawcę miłuje Bóg! Bo prawdziwe szczęście jest w dawaniu a nie braniu. Kochając innych, jednocześnie oddaje się chwałę Ojcu. Jest to możliwe wówczas, gdy człowiek rezygnuje ze swoich wszelkich roszczeń.
Bóg jest Bogiem miłości. Więcej: On cały jest Miłością! Stąd doskonale widzi intencje ludzkich serc. Widzi w ukryciu, więc tylko czyny nie otrąbione zyskują Jego błogosławieństwo.
Czyniąc dobro, trzeba je właściwie ukierunkować. Albo będzie na chwałę naszą, albo na chwałę Stwórcy. Osoby wierzące nie mają wątpliwości, który kierunek należy wybrać, by w rezultacie osiągnąć cel.

Brak komentarzy: