poniedziałek, 20 stycznia 2014

Równowaga

Uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Przyszli wtedy i zapytali Go: "Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?" Jezus odpowiedział im: "Czy mogą pościć drużbowie weselni, gdy pan młody jest z nimi? Jak długo mają przy sobie pana młodego, nie mogą pościć. Lecz przyjdą dni, kiedy pan młody zostanie im zabrany. Wtedy, w owym czasie, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty ze świeżego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym wypadku to nowe uzupełnienie odrywa to, co stare, i rozdarcie robi się jeszcze gorsze. Nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym wypadku wino rozerwie bukłaki: wino się marnuje i bukłaki. Lecz młode wino - do nowych bukłaków" (Mk 2,18-22)

Post jest jedną z praktyk, które mają na celu wzmocnienie wiary. To nie tylko zewnętrzna praktyka, ale uwewnętrznione spotkanie z Oblubieńcem. Jest On ciągle nowy i fascynujący. Człowiek doświadcza tego jedynie wtedy, gdy zwiąże swoje życie z Jego życiem. Swoją historię z Jego historią.
Wino jest symbolem Ducha Świętego, Dawcy radości oraz mocy. To Duch wzbudza przemianę serca, którą nazywamy nawróceniem. Chrześcijanin to człowiek, który pozwala wypełnić bukłak swojego serca ogniem Parakleta. Tylko wtedy znajdujemy równowagę pomiędzy starym i nowym. Wiara bowiem jest czymś więcej niż wykonywaniem jakichś czynności religijnych. Jeden gest prawdziwej miłości znaczy więcej niż cały dzień postu. Choć trzeba też rzec, że poszczenie służy miłowaniu. 

Brak komentarzy: