wtorek, 28 stycznia 2014

Aby nie być sierotą

Przyszła Jego matka i Jego bracia i zatrzymawszy się na zewnątrz, posłali do Niego, aby Go przywołać. A przy Nim siedziała wielka gromada. Powiedzieli Mu: "Oto Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry czekają na Ciebie na zewnątrz". On w odpowiedzi rzekł im: "Kto jest moją matką i moimi braćmi?" Spojrzawszy po siedzących wokół siebie powiedział: "Oto moja matka i moi bracia. Kto spełni wolę Boga, ten będzie moim bratem, i siostrą, i matką" (Mk 3,31-35)

Rodzina Jezusa. Zatroskana o Niego, pragnąca z Nim przebywać. Kochająca Go. Zwłaszcza Matka, która zawsze miała Go w swoim sercu. Ziemski ojciec zapewne już wtedy odszedł do innego życia, gdyż ewangelia Markowa nie wspomina o nim.
Nie deprecjonując najbliższych krewnych (przecież Maryja w sposób doskonały wypełniała wolę Boga!), Chrystus docenia tych, którzy pragną z Nim przebywać. Słuchają Jego nauczania i uczą się na nowo kochać Boga. Pełnić Jego wolę, bo to jest właśnie oznaką miłości wprowadzonej w praktykę codziennego życia. Znak zaufania do końca, oddania życia w ręce Tego, który jest Ojcem.
Chcesz mieć Jezusa za brata? Krocz drogami woli Bożej. Jak? Żyj do końca Ewangelią.

Brak komentarzy: