piątek, 27 września 2013

Wiedza w krzyż wpisana

Gdy kiedyś modlił się sam i byli przy Nim uczniowie, zapytał ich: "Co ludzie o mnie mówią? Kim jestem?" Oni na to odpowiedzieli: "Janem Chrzcicielem, a inni, że Eliaszem, a jeszcze inni, że wstał któryś z dawnych proroków". Zapytał ich: "A wy co mówicie? Kim jestem?" Piotr odpowiedział: "Mesjaszem Bożym". On upomniał ich i nakazał, aby nikomu o tym nie mówili, bo powiedział, że trzeba, aby Syn Człowieczy doświadczył wielu cierpień, aby doznał odrzucenia ze strony starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, aby przyjął śmierć i aby trzeciego dnia zmartwychwstał (Łk 9,18-22)

Chrystus pragnie, by poznawać Go w świetle Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. W tym bowiem finalizuje się zbawcze misterium człowieka, ale też objawia najgłębszy sens tajemnicy Mesjasza. Nie można poznać więc Jezusa, nie doświadczywszy Jego krzyża. To poznanie dokonuje się jednakże w świetle paschalnym. Więc nie jest cierpiętnictwem, lecz pełnym nadziei zadziwieniem nad tym, że Miłość zwyciężyła śmierć, grzech, wszelkie nasze lęki.
Dla Piotra rozpoznanie w Jezusie obiecanego mesjasza będzie musiało zostać stopniowo potwierdzane w całym życiu: powrocie oraz łzach po trzykrotnym zaparciu, trudach apostolstwa, prześladowaniach i w końcu w męczeńskiej śmierci. Droga ucznia bowiem to nieustanne potwierdzanie każdą chwilą, kto jest prawdziwym i jedynym Zbawicielem człowieka.

4 komentarze:

Józef Kapaon pisze...

"... aby nikomu o tym nie mówili, bo powiedział, że trzeba, aby Syn Człowieczy doświadczył wielu cierpień, aby doznał odrzucenia ze strony starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, aby przyjął śmierć i aby trzeciego dnia zmartwychwstał..." NIESAMOWITY FRAGMENT. Tylko tyle, ja-gaduła dzisiaj napiszę.

"Chrystus pragnie, by poznawać Go w świetle Jego męki, śmierci i zmartwychwstania"! Dziękuję!

x. TOMASZ JAN CHLEBOWSKI pisze...

czasami przegadujemy to, co istotne. ale cisza i milczenie też woła. ważne, żeby jej na to pozwolić... pozdrawiam w Chrystusie, dziękuję za komentarz!

Anonimowy pisze...

"...On upomniał ich i nakazał, aby nikomu o tym nie mówili...,, Zawsze zastanawiało mnie to,że Pan kazał uczniom milczeć ???

" Chrystus pragnie, by poznawać Go w świetle Jego męki, śmierci i zmartwychwstania...,, Teraz już wiem !!! Dziękuję i pozdrawiam :) Kasia

x. TOMASZ JAN CHLEBOWSKI pisze...

tak. a to poznawanie nie wszyscy są w stanie zrozumieć od razu. stąd ci, którzy wcześniej poznali, powinni uszanować poszukiwania tych, którzy jeszcze nie pojęli. a drogę tę odbywa się samemu. szczególnie w ewangelii Markowej widoczne jest, że Jezus o wielu sprawach nakazuje milczenie. jednak to czasowe... jest to tzw. sekret mesjański Jezusa.