czwartek, 25 listopada 2010

Oblężenie - wyzwolenie - zbawienie


         Gdy zobaczycie, że Jeruzalem otoczone jest wojskiem, wtedy wiedzcie, że już blisko jest jego spustoszenie. Wtedy ci, którzy [będą] w Judei, niech uciekają w góry; ci w jej stolicy, niech wyjdą; ci na polach, niech do niej nie wchodzą, bo będą to dni pomsty, tak że spełni się wszystko, co napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w te dni. Nastanie bowiem wielka przemoc na ziemi i gniew przeciw temu ludowi. Padać będą od ostrza miecza, do niewoli zostaną poprowadzeni między wszystkie ludy, poganie będą deptać Jeruzalem, aż dobiegną kresu czasy pogan. Pojawią się znaki na słońcu, i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręka narodów z powodu bezradności wobec szumu morza i naporu fal. Ludzie mdleć będą ze strachu i z oczekiwania na to, co przyjść ma na ziemię, bo moce niebieskie zakołyszą się. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, jak przybywa w obłoku z mocą i wielkim majestatem. Gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, bo zbliża się wasze odkupienie" (Łk 21,20-28)

 

Jeruzalem stanowiło centrum życia Żydów. Było to centrum nie tylko religijne, ale też kulturowe. Jezus swoim przepowiadaniem potwierdza starożytne proroctwa prorockie. Taki obraz zniszczenia oraz degradacji świętego miasta jest skutkiem grzesznych działań ludzi. To konsekwencja zatwardziałości ich serc. Jeruzalem zostanie zrehabilitowane wraz z ponownym przyjściem Syna Człowieczego. Wraz z Nim przybędzie odkupienie. Nastanie Nowe Jeruzalem, gdzie jedynym prawem będzie miłość.

Jerozolima nieustannie, poprzez wieki jest nękana wojnami (czyli jest otoczona wojskiem). Bo odrzuciła Księcia Pokoju, mordując Go poza miastem. Wraz z tym, zamordowała w sobie pokój.

Podobnie z człowiekiem. Odrzucając Jezusa i Jego Ewangelię, nie zazna on prawdziwego pokoju serca.


1 komentarz:

krysia pisze...

Chwała Bogu za to, że Jezus powróci w Chwale tu na ziemie... Przyjdź Panie Jezu!!! AMEN!!!