wtorek, 24 sierpnia 2010

Bożydar


      Filip odszukał Natanaela i rzekł mu: "Spotkaliśmy Tego, o którym w Prawie napisał Mojżesz, a także Prorocy: Jezusa, syna Józefa z Nazaretu". Natanael mu odrzekł: "Czy może być coś dobrego z Nazaretu?" A Filip mu na to: "Chodź i zobacz". Zobaczył Jezus Natanaela, jak zbliża się do Niego, i tak o nim powiedział: "Oto szczery Izraelita, w nim nie ma podstępu". Natanael zapytał Go: "Skąd mnie znasz?" Jezus odpowiadając rzekł mu: "Widziałem ciebie pod figowcem, nim cię Filip zawołał". Na to Natanael powiedział: "Rabbi, Ty jesteś Synem Boga, Ty Królem jesteś Izraela!" A Jezus w odpowiedzi rzekł mu: "Czy wierzysz, bo ci powiedziałem, że cię widziałem pod figowcem? Więcej niż to zobaczysz". I jeszcze mu rzekł: "O tak, zapewniam was: zobaczycie, jak niebo się otwiera i jak aniołowie Boży wstępują i zstępują na Syna Człowieczego" (J 1,45-51)

 

Natanael to człowiek szukający prawdy. Nie byle jak, bo w szczerości i bez żadnych podstępów. Jest też konsekwentny w tym szukaniu. Potrafi wyznać bóstwo Jezusa, kiedy odczuwa iż odszukał prawdę. Było to poprzedzone długim procesem poszukiwań. Jednakże one zmierzały w stronę Prawdy. I tak naprawdę nie Natanael odnalazł Prawdę, ale Prawda odnalazła jego! („zobaczył Jezus Natanaela, jak zbliża się do Niego”). Kto wytrwale poszukuje prawdy, ten w końcu ją odnajdzie. Może nie taką, jaką chciałby („Czy może być coś dobrego z Nazaretu?”) – ale zawsze taką, która przynosi wybawienie.

Imię „Natanael” w jęz. hebrajskim znaczy: dar od Boga. Już samo więc poszukiwanie Jahwe stanowi jego dar. Wiara rodzi się w drodze. Hartowana jest przez trudy wędrówki, błądzeń, zwątpień. Lecz w końcu zawsze doprowadzi do radości odkrycia kresu swoich poszukiwań.

Szukając prawdy, daj się odnaleźć Prawdzie. A odnajdując ją, już nigdy nie zbłądzisz na krętych ścieżkach ludzkich zapytań.


Brak komentarzy: