środa, 7 lipca 2010

Prymusi?


     Przywołał swoich dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je usuwali i leczyli każdą chorobę i każdą niemoc. Imiona dwunastu apostołów są te: pierwszy - Szymon, nazywany Piotrem, i Andrzej, jego brat; Jakub, [syn] Zebedeusza, i Jan, jego brat; Filip i Bartłomiej; Tomasz i Mateusz poborca; Jakub, [syn] Alfeusza, i Tadeusz; Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, ten właśnie, który Go wydał (Mt 10,1-4)

 

Lista apostołów. Wywodzą się z grona uczniów, zostali przygotowani do misji oraz musieli się w niej sprawdzić. Patrzyli na cuda Jezusa, słuchali Jego nauczania, przebywali blisko Mistrza. Kiedy patrzymy na imiona wybrańców możemy spostrzec, jakie bogactwo osobowości się w nich kryje! Nie byli ludźmi idealnymi: bracia Jakub i Jan – karierowicze; Piotr – raptus, który trzy razy zaparł się Jezusa... Jest też Judasz: „ten właśnie, który Go wydał”. Grono zwykłych ludzi, ze swoimi wadami i problemami, radościami i zaletami.

W gronie wybranych poprzez chrzest uczniów Jezusowych jest też i miejsce dla każdego z nas. Nie potrzeba być idealnym, by stać się uczniem Pana. Wystarczy to, co charakteryzowało apostołów: oddanie, zaufanie, zawierzenie, przywiązanie do Jezusa.

Wszystkich, oprócz Judasza. On nie dowierzał w miłość Nauczyciela, która przebacza największe nawet zdrady i odejścia. Uczeń to ten, kto się uczy. Chrześcijanin to człowiek, który w bliskości Chrystusa uczy się wiary, nadziei oraz miłości. Pokonywać swoje słabości, aby bez przesłony grzechu wpatrywać się w oblicze Boga i w oczy drugiego człowieka.


Brak komentarzy: